استعلام اصالت چک، قبل از امضای قرارداد

استعلام اصالت چک قرارداد

استعلام اصالت چک قرارداد : قبل از امضای قرارداد ، از اصالت چک طرف مقابل و سابقه او مطلع شوید

یک شماره منحصر به فرد بر روی هر برگ چک های جدید درج میشود

که دریافت کننده چک میتواند این رقم را به سامانه پیامکی بانک مرکزی

با سر شماره 701701 ارسال کند و در همان لحظه از سوء سابقه صاحب چک مطله شود .

اگر مشکلی وجود داشته باشد همان لحظه گیرنده پیامک مطلع میشود

و میتواند قبل از اینکه چک را دریافت کند معامله را قطعی نکند.

قالب ارسال پیامک استعلام (از سمت چپ): شناسه ۱۶ رقمی مندرج بر روی چک*۱*۱

به مذاکره بپیوندید

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن