انتخابات دوره ی یازدهم

انتخابات دوره ی یازدهم

انتخابات دوره ی یازدهم مجلس در تاریخ های 2 اسفند 98 و اردیبهشت 99 برگزار میگردد.

کرسی های مجلس یازدهم 290 نفر است و با مخالفت نمایندگان، با افزایش صندلی ها این تعداد ثابت ماند.

نام نویسی داوطلبان از 6 الی 10 آبان انجام شد. به گفته ی دبیر ستاد انتخاباتی کشور ، حداقل سن مجاز 30 و حداکثر 75 سال، مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن که دارای ارزش استخدامی باشد، داشتن کارت پایان نظام وظیفه و الزام تابعیت ایرانی از شرایط نام نویسی است.در این دوره از انتخابات مجلس نیز همانند سایر دوره‌ها،

تعدادی از چهره‌های سرشناس توسط هیأت اجرایی و نظارت شورای نگهبان رد صلاحیت شدند

به مذاکره بپیوندید

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن