بیماری کرونا و اثر انگشت

رابطه کرونا و اثر انگشت در دفاتر اسناد رسمی

بیماری کرونا و اثر انگشت در دفاتر اسناد رسمی

از زمانی که بیماری کرونا در کشور شناسایی شده است،

بسیاری از مراکزی که با دستگاههای اثر انگشت سروکار داشته اند،

توصیه کرده اند که از این دستگاهها استفاده نشود. از جمله ادارات دولتی برای حضور و غیاب کارکنان خود،

سامانه اخذ اثر انگشت را تعطیل کرده اند و در انتخابات روز دوم اسفند نیز اخذ اثر انگشت در محل های رای گیری لغو شد.

اما نظر به اینکه سامانه ثبت آنی بدون اخذ اثر انگشت از طرفین و سردفتر امکان تنظیم سند را نمی دهد،

هنوز دفاتر اسناد رسمی و متقاضیان تنظیم سند رسمی،

خطر آلوده شدن به ویروس را به جان می خرند و اقدام به لمس کردن اسکنر اثر انگشت در محضرها می کنند.

جا دارد مسولان سازمان ثبت در این خصوص تدبیری

عاجل داشته باشند تا از این طریق بیماری یادشده گسترش پیدا نکند .

به مذاکره بپیوندید

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن