تصویربرداری از اسناد پرونده های دادگستری

تصویربرداری از اسناد پرونده های دادگستری : درخبرها آمده است که روسای برخی دادگستری های کشور،

با ورود اسکنر به ساختمان دادگستری توسط کارشناسان و وکلا جهت اسکن مدارک پرونده ها موافقت کرده اند.

اگرچه خبر مزبور درحد خود ، خبرمثبتی ارزیابی می شود. اما از طرف دیگر جای تامل هم دارد.

چه اینکه قوه قضائیه بعنوان یکی از دستگاههای فعال در زمینه الکترونیکی کردن امور اداری، باید

اقدامی صورت دهد که اصولا تردد و مراجعه مردم و وابستگان دادگستری به مراجع قضائی کاهش یابد و اصحاب

پرونده، کارشناس و وکیل بتوانند از داخل دفتر و منزل خود به اوراق پرونده ها دسترسی داشته باشند.

متاسفانه با اینکه یکی از قابلیت های سامانه موجود همین هدف بوده است ولی کماکان اصحاب پرونده و وابستگان

دادگستری، با تردد های غیر ضرور مواجه هستند و بصورت کامل و کافی نمی توانند دسترسی الکترونیکی به پرونده های خود داشته باشند.

از سوی دیگر اکنون که زمینه دسترسی کامل به اسناد پرونده ها برای ذینفعان فراهم نیست و همه هم دارای موبایل

هوشمند هستند، جا داشت که اجازه تصویر برداری به افراد مجاز یادشده داده می شد ولی کماکان مردم و این

اقشار معین دستگاه قضائی مجبورند با وجود دوران تحریم، اقدام به خرید اسکنر همراه (علاوه بر گوشی موجود)

نمایند چون اسکنر مجاز است و موبایل غیر مجاز.

شایسته است در شرایط اقتصادی و زیست محیطی فعلی، تدابیر به نحوی باشد که تحمیل هزینه ها و تردد های غیر ضرور به حد اقل برسد.

به مذاکره بپیوندید

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن