تصویربرداری موبایلی از اوراق پرونده قضائی

تصویر برداری موبایلی از اوراق پرونده قضائی

تصویر برداری موبایلی از اوراق پرونده قضائی : تصویربرداری موبایلی از اوراق پرونده های قضائی در استان گیلان مجازشمرده شد
طبق بخشنامه 3607/1 مورخه 23/10/98 ، تصویربرداری از اوراق پرونده های قضائی به وسیله موبایل توسط کارشناسان و وکلا در تمام دادگستری های استان گیلان، مجاز شمرده شد. این نوآوری دادگستری گیلان به کارشناسان و وکلا کمک می کند بجای صرف وقت برای اخذ کپی و یا بجای تحمل هزینه برای خرید اسکنر و حمل بار اضافی، با موبایل های خود اقدام به تصویر برداری از اوراق مورد نیاز پرونده ها بنمایند.
امید است این رویه در عصر تکنولوژی توسط دیگر استانها نیز توسعه یابد.

به مذاکره بپیوندید

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن