توقف صدور گواهی برگشت چک‌ها برای حمایت از مشاغل

توقف صدور گواهی برگشت چک‌ها

توقف صدور گواهی برگشت چک‌ها : در برخی استانها ، بانکها اجازه صدور گواهی برگشتی

برای چکهایی که پاس نمی شوند را ندارند

طبق مصوبه ستاد کرونا در برخی استانها، در جهت حمایت از صاحبان کسب و کار،

گواهی عدم وصول چک ها تا اردیبهشت ماه سال ۹۹ متوقف شد.

پرویز توسلی‌زاده رئیس کل دادگستری استان برای کاهش نگرانی صاحبان کسب و کار و کمتر شدن

رفت و آمد‌ها به محاکم دادگستری پیشنهاد متوقف شدن صدور گواهی عدم وصول چک‌ها

در بانک‌ها را ارائه کرد که با موافقت اعضای ستاد کرونا به تصویب رسید…

با این مصوبه صور گواهی عدم وصول چک‌های بانکی تا ۲۰ اردیبهشت سال ۹۹ به تعویق افتاد. /عدلیه

به مذاکره بپیوندید

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن