دلیل افزایش قیمت خودرو

سعید موتمنی در مورد دلیل افزایش قیمت خودرو اظهار کرد: در هر بازاری ، انحصار موجب افزایش قیمت میشود.

رئیس اتحادیه فروشندگان : تشکیل صف مردم برای خرید، موجب افزایش قیمت و افت کیفیت مشود.

اختلاف قیمت بازار و کارخانه در خودرو های زیر 100 میلیون تومان به 23 تا 45 میلیون تومان رسیده است و زمانی که این اختلاف به حداقل خود، یعنی 2 میلیون تومان رسید، کسانی که ثبت نام کرده بودند، خواستار دریافت پول خود شدند و به همین علت عرضه کم شد و قیمت ها افزایش پیدا کردند..

موتمنی تاکید کرد: علاوه بر عرضه کم، نوسان قیمت ارز نیز موجب بهم ریختگی بازار شده

به گونه‌ای که نه فروشندگان حاضر به فروش هستند و نه خریداران ریسک خرید را قبول می‌کنند.

به مذاکره بپیوندید

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن