شیوه جدید احراز هویت اشخاص

شیوه جدید احراز هویت

شیوه جدید احراز هویت : مجری طرح الکترونیکی کردن احراز هویت سهامداران سهام عدالت در یک برنامه تلویزیونی گفت :

وقتی فرد وارد سامانه میشود بر اساس رمز یکبار مصرفی که برای او صادر میشود وارد سیستم شده

و در مرحله اول عکس او با تصویر بر روی کارت ملی تطابق داده میشود.

در گام بعدی از کاربر خواسته میشود که از خود یک فیلم سلفی گرفته و متن تصادفی که ظاهر میشود را بخواند در این مرحله فرد از زوایای مختلف نحوه بیان او سنجیده میشود و این با الگویی که گفته شده مقایسه میشود که

آیا این ویدئو بصورت زنده گرفته شده و آیا این جمله ها به طور صحیح گفته شده است یا خیر.

در نهایت کاربر امضایی به صورت الکترونیکی انجام میدهد و آن را برای سجام میفرستد.

https://melkmana.com/news/

به مذاکره بپیوندید

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن