قرارداد الکترونیک بین وکیل و موکل

قرارداد الکترونیک بین وکیل و موکل برای مالیات ‌ستانی از وکلا ایجاد میشود

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مستند به مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور

افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از مسیر ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضاییه را مکلف کرده است که نهایتا ظرف یک

ماه پس از تصویب قانون بودجه ۱۳۹۹،

سامانه قرار داد الکترونیک را به منظور تنظیم قرار داد الکترونیک بین وکیل و موکل راه‌اندازی کند.

از زمان راه ‌اندازی این سامانه تمام افراد فعال در کسب و کارهای حقوقی

اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای

دادگستری موظفند قرارداد های مالی خود با موکل را در این سامانه قرارداد الکترونیک ثبت و تنظیم کنند.

به مذاکره بپیوندید

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن