مبلغ عوارض خروج از کشور

عوارض خروج از کشور

برای پرداخت عوارض خروج از کشور می توان از راه های مختلفی اقدام کرد،

تا سالهای گذشته برای پرداخت این عوارض در فرودگاه،

زمان زیادی صرف میشد اما حالا پرداخت عوارض ، بصورت اینترنتی و روشی آسان فراهم شده است.

در حال حاضر در فرودگاه های کشور و بخصوص فرودگاه امام خمینی مجهز به دستگاه cashless ATM هستند که میتوان از طریق آن بصورت آنلاین به پرداخت عوارض اقدام کرد.

لازم به ذکر است عوارض خروج برای هرنفر 220 هزار تومان خواهد بود و با سفر های بیشتر، این مبلغ بصورت پلکانی افزایش پیدا نمیکند.

اما سفر های زمینی مبلغ عارض آنها ثابت خواهد بود و روند افزایشی نخواهد داشت

به مذاکره بپیوندید

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن