مسکونی شدن جزایر خلیج فارس

جزایر خلیج فارس مجوز سکونت دریافت کردند

مسکونی شدن جزایر خلیج فارس :

فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به دستور مقام معظم رهبری برای مسکونی شدن جزایر خلیج فارس

تاکید کرد: بنا داریم جزایر خلیج فارس را با ایجاد زیرساخت‌های مسکونی، برای سکونت مردم آماده کنیم و این فرمان فرمانده معظم کل قوا است که مردم در جزایر زندگی کنند.

به گزارش عصرایران به نقل از فارس، سردار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه در گفتگویی

رادیویی به مناسبت روز ملی خلیج فارس، گفت: ما همیشه پیام صلح و دوستی را به کشورهای مسلمان همسایه

داده‌ایم؛ و می‌توانیم در خلیج فارس با همگرایی امنیت را برقرار کنیم.

فرمانده نیروی دریایی سپاه با تاکید بر اینکه جزایری که ما در خلیج فارس داریم بسیار راهبردی و سوق الجیشی

هستند،‌ تصریح کرد: بنا داریم جزایر خلیج فارس را با ایجاد زیرساخت‌های مسکونی، برای سکونت مردم آماده

کنیم و این فرمان فرمانده معظم کل قوا است که مردم در جزایر زندگی کنند. وقتی اولین شخص مملکت می

فرمایند آنجا را باید برای سکونت مردم فراهم کنیم، یعنی ما به دنبال امنیت منطقه هستیم.

سردار تنگسیری به ساخت فرودگاه و موج شکن در جزایر توسط ندسا اشاره کرد و گفت:

در تنب بزرگ فرودگاه بین‌المللی ایجاد کرده‌ایم؛ در تنب کوچک هم فرودگاه ساخته شده است .

همچنین نیروی دریایی سپاه بیش از ۵۰ موج شکن را برای مردم ایجاد کرده است. بیگانگان در منطقه ما جا و مکانی ندارند و باید از این منطقه بروند.

به مذاکره بپیوندید

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن