دکوراسیون نئوکلاسیک

دکوراسیون نئوکلاسیک 

معماری نئوکلاسیک (Neoclassical Interior Style) حدوداً از نیمه دوم قرن هجدهم تا نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی در اروپا رواج داشت. در سبک معماری نئوکلاسیسم در خالص‌ترین شکل از عصر کلاسیک. اصول ویتروویوسی و معمار ایتالیایی آندریا پالادیو الهام گرفته شده‌است. در معماری نئوکلاسیک برای هر کدام از قسمت‌های مختلف ساختمان شخصیت جداگانه‌ای در نظر گرفته میشود. این سبک هم در جزییاتش بعنوان واکنشی در برابر تزیینات سبک روکوکو و هم در فرمول معماری بعنوان نتیجه سنتی‌سازی ویژگی‌های باروک پسین تجلی مییابد.

معماری و دکوراسیون نئوکلاسیک چه زمان وارد ایران شد؟

امروزه معماری نئوکلاسیک در بناهای معاصر بعنوان معماری کلاسیک جدید شناخته میشود. اولین سبک معماری غربی در زمان سلطنت ناصرالدین شاه بخاطر سفرهای مکرر به خارج از کشور در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی بعنوان نمادی از تجدد وارد ایران شد و معماری ایران را تحت تأثیر قرار داد.

معماری نئوکلاسیک مثل معماری پست مدرن به گذشته توجه داشته. ولی اختلافی عمده بین این دو دیدگاه نسبت به تاریخ وجود دارد. معماری پست مدرن در پی هویت انسان است. و تاریخ هر قوم و ملتی از نظر آن بعنوان بخشی از هویت آن ملت تلقی میشود. معماری پست مدرن، تاریخ فرهنگی و نیز دستور زبان معماری هر قومی را در معماری خود در هر منطقه نمایش میدهد. این نمایش بصورت تقلید از موارد فوق نیست، بلکه چیزی که به هویت یک ملت مربوط است در ساختمان های پست مدرن تداعی شده و بر اساس شرایط زمانی و مکانی بصورت جدید و امروزی ظاهر میشود. لذا معماران پست مدرن در تغییر دادن تناسبات، رنگ ها و عملکردهای نمادهای تاریخی به خود تردید راه نمیدهند.

کارایی و جذابیت نئوکلاسیک

بدون شک این معماری بصورت الگویی بدون نقص در تمامی اعصار برای بینش ها و تفکرات کاملاً متفاوت، از دموکراسی تا فاشیسم و سوسیالیسم، مورد توجه بوده و از آن تقلید شده است. ساختمان های ساخته شده به این سبک نیز کاملاً متنوع میباشند. از معابد نماد پرست تا کلیساهای عظیم، خانه ها و قصرهای باشکوه، پارلمان ها و نهاد های حکومتی، بانک ها. بیمارستان ها، پاساژها، موزه ها، پایانه های مسافری قطار و مترو و بسیاری از ساختمان های دیگر در طی دوره های مختلف به این سبک ساخته شده است.

معماران نئوکلاسیک همچون معماران پست مدرن به گذشته توجه دارند. ولی اختلافی عمده بین این دو دیدگاه نسبت به تاریخ وجود دارد.

سبک نئوکلاسیک هم در جزییاتش بعنوان واکنشی در برابر تزیینات سبک روکوکو و هم در فرمول معماریش بعنوان نتیجه سنتی‌سازی ویژگی‌های باروک پسین تجلی مییابد. امروزه معماری نئو کلاسیک در بناهای معاصر بعنوان معماری کلاسیک جدید شناخته میشود.

اگر بخواهیم نئوکلاسیک را در یک جمله تعریف کنیم میتوان عنوان کرد : نئوکلاسیک، پوسته‌ای کلاسیک بر روی امکانات مدرن است. همانطور که در ویژگی های این سبک معماری میبینید با استفاده از مصالح سنتی مانند سنگ و آجر و چوب و استفاده از تناسبات هندسی کلاسیک بناهایی با این سبک شکل میگیرند.

ویژگی های سبک معماری نئوکلاسیک :

  • پیاده کردن طرح ها و نمادهای معماری کلاسیک برای عملکرد های معاصر
  • ایجاد امکانات جدید و مدرن در داخل بنا.
  • رعایت تناسبات هندسی کلاسیک در طرح بنا.
  • بکارگیری مصالح سنتی مانند سنگ، آجر، و چوب.

برای مطالعه موارد بیشتر در زمینه معماری میتوانید به لینک زیر مراجعه بفرمائید.

به مذاکره بپیوندید

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن
جستجو
ویژگی های دیگر