نکات ایمنی منازل در فصول سرد

نکات ایمنی منازل در فصول سرد

نکات ایمنی منازل در فصول سرد:

_ به گزارش های هواشناسی رادیو و تلویزیون توجه کنید.
_ تجهیزاتی مثل نمک برای آب کردن یخ جاده، شن برای سهولت رفت و آمد، پارو، بیلچه و لوازمی برای کنار زدن برف را به تجهیزات خود اضافه کنید.
_ در خانه لباس گرم داشته باشید.
_ همیشه چراغ قوه و یا روشنایی سیار در دسترس باشد.
_ موادغذایی و آب را جهت نیاز چند روزه خانواده بازبینی و درصورت کم بودن برای آن برنامه ریزی کنید.

_قبل از خروج از منزل درصورت امکان آدرس مقصد، و زمان حرکت خود را به یکی از بستگان اطلاع دهید.
_ احتمال میرود گاز قطع شود، سوخت مناسب برای گرما (مثلا هیزوم برای سوزاندن در بخاری یا شومینه) به اندازه کافی تامین کنید.
_ هر از گاهی بخاری و دستگاه های گرم کننده اتاق های دیگر خاموش شود.
_ در صورت لزوم، با حفظ دمای معمول اتاق، سوخت را حفظ کنید.
_ با عایق بندی دیوارها، درزگیری شکاف در و پنجره ها، پوشاندن پنجره ها و نصب پنجره های مناسب توفان، آماده رسیدن زمستان شوید.
_ خانه، پارکینگ، طویله و جاهایی را که ممکن است برای خانواده و احشام سرپناه خوبی باشند از قبل آماده کنید.
_ شاخه های درختان را که امکان سقوط شان در طول توفان میرود از خانه دور کنید.
_ کپسول آتش نشانی را در دسترس قرار داده، مطمئن شوید تمامی اعضای خانه محل آنرا میدانند.

به مذاکره بپیوندید

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن