نتیجه حمایت های میلیاردی از پیام رسان های بومی چه شد؟

نتیجه حمایت های میلیاردی از پیام رسان های بومی چه شد؟

پیام رسان های بومی : عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در گفتگو با «کسب و کار»:

هرچند در مقطعی صحبت از ارائه وام ۵ میلیارد تومانی به برخی از پیام رسان های بومی مطرح بود. اما این ۵ میلیون در حوزه پیام رسان عددی نیست. در این حوزه اگر دولت درصدد بود حمایتی کند نه ۵ میلیارد، که باید ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری می کرد. ارائه وام ۵ میلیاردی به یک پیام رسان به شوخی می ماند. نکته بعدی اینکه بر سر این ۵ میلیارد چه آمده است؟ این مبلغ اندک به حقوق های تیم فنی یک پیام رسان هم نمی رسد زیرا راه اندازی یک پیام رسان کوچک حداقل نیاز به یک تیم فنی ۱۰ تا ۳۰ نفره دارد که ۵ میلیارد تومان حقوق یک سال این افراد هم نمی شود. این پیام رسان ها در چند سال اخیر با بودجه بخش خصوصی سر پا ایستادند. به نظر می رسد راه اندازی یک پیام رسان در کشوری که هر قاضی. در هر شهری می تواند به هر دلیلی و به هر بهانه ای دستور فیلترینگ را صادر کند اشتباه است. در کشور با قوانین موجود و با سیستم قضایی موجود راه اندازی پیام رسان یا شبکه اجتماعی یا حتی فکر کردن به آن اشتباه است.

به مذاکره بپیوندید

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن