بلوار معلم فاز1

خرید آپارتمان در بلوار معلم رشت

بلوار معلم شهر رشت، یکی از خیابان های بنام این شهر بوده که از موقعیت مکانی مطلوبی برخوردار است. با خرید آپارتمان در این خیابان میتوانید از خدمات رفاهی اعم از مراکز خدماتی، رفاهی، خرید، اداری، درمانی و تفریحی بهره مند شوید.

بلوار معلم رشت دارای فرصت سرمابه گذاری موفق بوده و دارای ارزش افزوده ی بسیاریست

16 ملک
ترتیب بر اساس:

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن