بلوار ابوطالب پیشوایی

20 ملک
ترتیب بر اساس:

زمین مسکونی 198 متری در بندرانزلی

بلوار آیت الله پیشوایی, مالا, دهکده ساحلی, بندر انزلی, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, 43351-14543, ایران
 • 198 متر
 • زمین
جزئیات
4 روز پیش
 • 1,500,000,000تومان
 • 5,000,000تومان

دو قطعه زمین 300 متری در بندرانزلی

 • 1,500,000,000تومان
 • 5,000,000تومان
صفایی, مالا, دهکده ساحلی, بندر انزلی, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, 43351-14543, ایران
 • زمین
جزئیات
2 هفته پیش
 • 370,000,000تومان
 • 5,000,000تومان

خرید آپارتمان 73 متری غازیان بندرانزلی

 • 370,000,000تومان
 • 5,000,000تومان
مجتمع اداری شهید رجایی شهرستان بندرانزلی - اداره صنعت ومعدن وتجارت - اداره کار وتعاون ورفاه تامین اجتماعی - اداره تعزیزات حکومتی - اداره راه وشهرسازی - بنیاد مسکن - اداره گذرنامه اتباع, بلوار آیت الله پیشوایی, ترمینال, دهکده ساحلی, بندر انزلی, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, 43351-14543, ایران
 • Beds: 2
 • Bath: 1
 • 73 متر
 • آپارتمان
جزئیات
1 ماه پیش
 • 3,000,000,000تومان
 • 2,000,000تومان

زمین 1500 متری در غازیان بندرانزلی

 • 3,000,000,000تومان
 • 2,000,000تومان
شهرک اسحاقی, دهکده ساحلی, بندر انزلی, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, ایران
 • زمین
جزئیات
1 ماه پیش
 • 1,500,000,000تومان
 • 2,500,000تومان

خرید زمین 600 متری در بندرانزلی

 • 1,500,000,000تومان
 • 2,500,000تومان
شهرک اسحاقی, دهکده ساحلی, بندر انزلی, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, ایران
 • زمین
جزئیات
2 ماه پیش
 • 640,000,000تومان
 • 2,000,000تومان

خرید زمین ساحلی در بندرانزلی

 • 640,000,000تومان
 • 2,000,000تومان
بلوار ابوطالب پیشوایی, گیلار, دهکده ساحلی, بندر انزلی, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, 43351-14543, ایران
 • زمین
جزئیات
2 ماه پیش
 • 1,606,000,000تومان
 • 2,200,000تومان

خرید زمین 730 متری در بندرانزلی

 • 1,606,000,000تومان
 • 2,200,000تومان
بازار تجاری گیلار, شهید نقی پدر صفت, گیلار, دهکده ساحلی, بندر انزلی, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, 43351-14543, ایران
 • زمین
جزئیات
2 ماه پیش
 • 3,300,000,000تومان
 • 22,000,000تومان

خرید واحد تجاری در بندر انزلی

 • 3,300,000,000تومان
 • 22,000,000تومان
بلوار ابوطالب پیشوایی, گیلار, دهکده ساحلی, بندر انزلی, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, 43351-14543, ایران
 • مغازه-فروشگاه
جزئیات
3 ماه پیش
 • 3,920,000,000تومان

خرید آپارتمان دوبر در انزلی غازیان

 • 3,920,000,000تومان
بلوار آیت الله پیشوایی, مالا, دهکده ساحلی, بندر انزلی, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, 43351-14543, ایران
 • Beds: 2
 • 280 متر
 • آپارتمان, مغازه-فروشگاه
جزئیات
5 ماه پیش

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن