خیابان لاکانی

11 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 950,000,000تومان
 • 9,500,000تومان

خرید واحد مسکونی 100 متری در رشت

 • 950,000,000تومان
 • 9,500,000تومان
بلوار لاکانی, سبزه میدان, گلسار, رشت, بخش مرکزی شهرستان رشت, شهرستان رشت, استان گیلان, 41447-84448, ایران
 • Beds: 3
 • Bath: 1
 • 100 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 ماه پیش
 • 855,000,000تومان
 • 9,500,000تومان

خرید واحد مسکونی در رشت

 • 855,000,000تومان
 • 9,500,000تومان
بلوار لاکانی, سبزه میدان, گلسار, رشت, بخش مرکزی شهرستان رشت, شهرستان رشت, استان گیلان, 41447-84448, ایران
 • Beds: 2
 • Bath: 1
 • 90 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 ماه پیش
 • 1,140,000,000تومان
 • 9,500,000تومان

خرید آپارتمان 3 خواب رشت

 • 1,140,000,000تومان
 • 9,500,000تومان
بلوار لاکانی, سبزه میدان, گلسار, رشت, بخش مرکزی شهرستان رشت, شهرستان رشت, استان گیلان, 41447-84448, ایران
 • Beds: 3
 • Bath: 1
 • 120 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 ماه پیش
 • 1,020,000,000تومان
 • 8,500,000تومان

فروش آپارتمان 120 متری در رشت

 • 1,020,000,000تومان
 • 8,500,000تومان
بلوار لاکانی, سبزه میدان, گلسار, رشت, بخش مرکزی شهرستان رشت, شهرستان رشت, استان گیلان, 41447-84448, ایران
 • Beds: 3
 • Bath: 1
 • 120 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 ماه پیش
 • 855,000,000تومان
 • 9,500,000تومان

خرید آپارتمان 90 متری رشت

 • 855,000,000تومان
 • 9,500,000تومان
بلوار لاکانی, سبزه میدان, گلسار, رشت, بخش مرکزی شهرستان رشت, شهرستان رشت, استان گیلان, 41447-84448, ایران
 • Beds: 2
 • Bath: 1
 • 90 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 ماه پیش
 • 1,020,000,000تومان
 • 8,500,000تومان

خرید آپارتمان 71 متری در رشت

 • 1,020,000,000تومان
 • 8,500,000تومان
بلوار لاکانی, سبزه میدان, گلسار, رشت, بخش مرکزی شهرستان رشت, شهرستان رشت, استان گیلان, 41447-84448, ایران
 • Beds: 3
 • Bath: 1
 • 71 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 ماه پیش
 • 527,000,000تومان
 • 8,500,000تومان

خرید آپارتمان 62 متری در رشت

 • 527,000,000تومان
 • 8,500,000تومان
لاکانی, گلسار, رشت, بخش مرکزی شهرستان رشت, شهرستان رشت, استان گیلان, ایران
 • Beds: 2
 • Bath: 1
 • 62 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 ماه پیش
 • 765,000,000تومان
 • 8,500,000تومان

خرید آپارتمان دوخواب در رشت

 • 765,000,000تومان
 • 8,500,000تومان
بلوار لاکانی, سبزه میدان, گلسار, رشت, بخش مرکزی شهرستان رشت, شهرستان رشت, استان گیلان, 41447-84448, ایران
 • Beds: 2
 • Bath: 1
 • 90 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 ماه پیش
 • 765,000,000تومان
 • 8,500,000تومان

خرید آپارتمان 90 متری در رشت

 • 765,000,000تومان
 • 8,500,000تومان
بلوار لاکانی, سبزه میدان, گلسار, رشت, بخش مرکزی شهرستان رشت, شهرستان رشت, استان گیلان, 41447-84448, ایران
 • Beds: 2
 • Bath: 1
 • 90 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 ماه پیش

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن