خیابان رمضانی

13 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 780,000,000تومان
 • 3,000,000تومان

خرید کلنگی در بندر انزلی

 • 780,000,000تومان
 • 3,000,000تومان
رمضانی, گمرک, بندر انزلی, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, 43146-83341, ایران
 • زمین
جزئیات
2 ماه پیش
 • 700,000,000تومان

خرید ویلا در بندر انزلی

 • 700,000,000تومان
رمضانی, گمرک, دهکده ساحلی, بندر انزلی, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, 43146-83341, ایران
 • Beds: 2
 • Bath: 1
 • 100 متر
 • ویلا
جزئیات
5 ماه پیش
 • 580,000,000تومان
 • 2,100,000تومان

زمین در غازیان بندرانزلی

 • 580,000,000تومان
 • 2,100,000تومان
بندر انزلی, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, ایران
 • 234 متر
 • زمین
جزئیات
7 ماه پیش
 • 1,870,000,000تومان
 • 3,500,000تومان

خرید ویلای دو طبقه در غازیان بندر انزلی

 • 1,870,000,000تومان
 • 3,500,000تومان
رمضانی, گیدار, دهکده ساحلی, بندر انزلی, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, 43146-83341, ایران
 • Beds: 3
 • Bath: 1
 • 230 متر
 • ویلا
جزئیات
7 ماه پیش
 • 690,000,000تومان
 • 4,600,000تومان

خرید آپارتمان درحال ساخت در بندر انزلی

 • 690,000,000تومان
 • 4,600,000تومان
رمضانی, گیدار, دهکده ساحلی, بندر انزلی, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, 43146-83341, ایران
 • Beds: 2
 • Bath: 1
 • 150 متر
 • آپارتمان
جزئیات
7 ماه پیش
 • 900,000,000تومان
 • 4,300,000تومان

خرید ویلا در خیابان رمضانی بندر انزلی

 • 900,000,000تومان
 • 4,300,000تومان
رمضانی, گیدار, دهکده ساحلی, بندر انزلی, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, 43146-83341, ایران
 • Beds: 3
 • Bath: 1
 • 130 متر
 • ویلا
جزئیات
7 ماه پیش
 • 276,000,000تومان
 • 4,000,000تومان

خرید آپارتمان در غازیان بندر انزلی

 • 276,000,000تومان
 • 4,000,000تومان
رمضانی, گیدار, دهکده ساحلی, بندر انزلی, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, 43146-83341, ایران
 • Bed: 1
 • Bath: 1
 • 69 متر
 • تجاری-اداری
جزئیات
7 ماه پیش
 • 900,000,000تومان
 • 6,600,000تومان

خرید آپارتمان نوساز در غازیان بندر انزلی

 • 900,000,000تومان
 • 6,600,000تومان
رمضانی, گیدار, بندر انزلی, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, 43146-83341, ایران
 • Beds: 3
 • Bath: 1
 • 135 متر
 • آپارتمان
جزئیات
7 ماه پیش
 • 556,000,000تومان
 • 4,000,000تومان

خرید آپارتمان با دسترسی آسان بندر انزلی

 • 556,000,000تومان
 • 4,000,000تومان
رمضانی, گیدار, دهکده ساحلی, بندر انزلی, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, 43146-83341, ایران
 • Beds: 2
 • Bath: 1
 • 139 متر
 • آپارتمان, تجاری-اداری
جزئیات
8 ماه پیش

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن