خیابان آذربایجان

12 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 1,000,000,000تومان
 • 2,666,000تومان

ویلا کلنگی 375 متری در غازیان بندرانزلی

 • 1,000,000,000تومان
 • 2,666,000تومان
آذربایجان, دهکده ساحلی, بندر انزلی, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, ایران
 • Beds: 2
 • Bath: 1
 • 187 متر
 • ویلا
جزئیات
12 ساعت پیش
 • 336,000,000تومان
 • 6,000,000تومان

خرید آپارتمان 56 متری در غازیان بندرانزلی

 • 336,000,000تومان
 • 6,000,000تومان
آذربایجان, دهکده ساحلی, بندر انزلی, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, ایران
 • Bed: 1
 • Bath: 1
 • 56 متر
 • آپارتمان
جزئیات
7 روز پیش
 • 650,000,000تومان
 • 3,840,000تومان

ویلا 169 متری در غازیان بندر انزلی

 • 650,000,000تومان
 • 3,840,000تومان
آذربایجان, دهکده ساحلی, بندر انزلی, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, ایران
 • Beds: 2
 • Bath: 1
 • 90 متر
 • ویلا
جزئیات
7 روز پیش

ویلا دوبلکس 618 متری در بندرانزلی

آذربایجان, دهکده ساحلی, بندر انزلی, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, ایران
 • Beds: 3
 • Bath: 1
 • 200 متر
 • ویلا
جزئیات
4 هفته پیش
 • 430,000,000تومان
 • 5,600,000,000تومان

خرید آپارتمان 76 متری در غازیان بندر انزلی

 • 430,000,000تومان
 • 5,600,000,000تومان
آذربایجان, دهکده ساحلی, بندر انزلی, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, ایران
 • Beds: 2
 • Bath: 1
 • 76 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 ماه پیش
 • 535,000,000تومان
 • 3,500,000تومان

فروش زمین در غازیان بندر انزلی

 • 535,000,000تومان
 • 3,500,000تومان
آذربایجان, بندر انزلی, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, ایران
 • 84 متر
 • زمین
جزئیات
6 ماه پیش
 • 1,500,000,000تومان
 • 2,750,000تومان

خرید خانه ویلایی در غازیان بندر انزلی

 • 1,500,000,000تومان
 • 2,750,000تومان
آذربایجان, دهکده ساحلی, بندر انزلی, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, ایران
 • Beds: 3
 • Bath: 1
 • 140 متر
 • ویلا
جزئیات
7 ماه پیش
 • 230,000,000تومان
 • 4,600,000تومان

خرید آپارتمان در غازیان بندر انزلی

 • 230,000,000تومان
 • 4,600,000تومان
آذربایجان, دهکده ساحلی, بندر انزلی, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, ایران
 • Bed: 1
 • Bath: 1
 • 50 متر
 • آپارتمان
جزئیات
7 ماه پیش
 • 280,000,000تومان
 • 2,300,000تومان

خرید آپارتمان در غازیان بندر انزلی

 • 280,000,000تومان
 • 2,300,000تومان
آذربایجان, دهکده ساحلی, بندر انزلی, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, ایران
 • Beds: 2
 • Bath: 1
 • 120 متر
 • آپارتمان
جزئیات
7 ماه پیش

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن