دسته‌بندی نشده

ناوبری گوگل، توسط گوگل برای کشورمان فعال شده است

ناوبری گوگل : امکان ناوبری گوگل (راهنمایی جهت حرکت در جاده ها و خیابانهای ایران) از چند روز قبل توسط گوگل برای کشورمان فعال شده است و مشابه کاری که وییز انجام می دهد، در گوگل نیز بدون محدودیت ایجاد شده است. پیش از این برای...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن