تجاری-اداری

17 ملک
ترتیب بر اساس:

واحد تجاری تک واحدی در بندرانزلی

مطهری, چراغ برق, بندر انزلی, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, 43146-83341, ایران
 • 128 متر
 • آپارتمان, تجاری-اداری
جزئیات
7 روز پیش

خرید مجتمع تجاری پزشکی در بندرانزلی

بیمارستان بهشتی, ساحل, پرستار, بندر انزلی, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, 43139119, ایران
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • 90 متر
 • تجاری-اداری, مغازه-فروشگاه
جزئیات
4 هفته پیش
 • 19,670,000,000تومان

خرید ملک تجاری در شهر رشت

 • 19,670,000,000تومان
 • Bed: 1
 • Bath: 1
 • تجاری-اداری
جزئیات
6 ماه پیش
 • 2,500,000,000تومان
 • 1,150,000تومان

خرید کافه رستوران در بندر انزلی

 • 2,500,000,000تومان
 • 1,150,000تومان
پیل علی باغ, بندر انزلی, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, 43139119, ایران
 • تجاری-اداری
جزئیات
7 ماه پیش
 • 2,028,000,000تومان
 • 14,000,000تومان

خرید واحد تجاری در گلباغ نماز رشت

 • 2,028,000,000تومان
 • 14,000,000تومان
گلباغ نماز, رشت, شهرستان رشت, استان گیلان, 4163845117, ایران
 • Beds: 2
 • Bath: 0
 • 156 متر
 • تجاری-اداری
جزئیات
7 ماه پیش
 • 1,368,000,000تومان
 • 9,000,000تومان

خرید واحد تجاری در غازیان بندر انزلی

 • 1,368,000,000تومان
 • 9,000,000تومان
گاز, دهکده ساحلی, بندر انزلی, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, ایران
 • Bed: 1
 • 152 متر
 • تجاری-اداری
جزئیات
7 ماه پیش
 • 552,500,000تومان
 • 6,500,000تومان

خرید واحد تجاری در غازیان بندر انزلی

 • 552,500,000تومان
 • 6,500,000تومان
پل قدیم غازیان, بندر انزلی, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, 43146-83341, ایران
 • Beds: 2
 • Bath: 1
 • 85 متر
 • تجاری-اداری
جزئیات
7 ماه پیش
 • 12,000,000,000تومان

خرید مجموعه تجاری در غازیان طالب آباد

 • 12,000,000,000تومان
طالب آباد, دهستان لیچارگی حسن رود, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, ایران
 • 2410 متر
 • تجاری-اداری
جزئیات
7 ماه پیش
 • 276,000,000تومان
 • 4,000,000تومان

خرید آپارتمان در غازیان بندر انزلی

 • 276,000,000تومان
 • 4,000,000تومان
رمضانی, گیدار, دهکده ساحلی, بندر انزلی, بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی, شهرستان بندر انزلی, استان گیلان, 43146-83341, ایران
 • Bed: 1
 • Bath: 1
 • 69 متر
 • تجاری-اداری
جزئیات
7 ماه پیش

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن