ابطال سند ملکی

ابطال سند ملکی بازداشتی

ابطال سند ملکی که در بازداشت است

سند ملکی که در بازداشت است را می توان ابطال کرد نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ✅شماره نظریه : 7/99/1279 ✅شماره پرونده : 99-127-1279 ح ✅تاریخ نظریه : 1399/10/14 ⭕️استعلام : در صورتی که ملک در بازداشت باشد، آیا دعوای ابطال سند...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن