ابطال وکالت نامه

عزل کردن وکیلی که وکالت نامه اش در کنسولگری های ایران (خارج از کشور) تنظیم شده

روش عزل کردن وکیلی که وکالت نامه اش در کنسولگری های ایران (خارج از کشور) تنظیم شده است: روش عزل کردن وکیل :  طبق نظر مشورتی کانون دفاتر اسناد رسمی، برای عزل وکیل وکالتنامه های کاری (غیر بلاعزل) که خارج از کشور تنظیم میشود بایداز...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن