اثر انگشت

انتقال کرونا ویروس ازطریق اثر انگشت

کرونا ازطریق اثر انگشت منتقل میشود انتقال کرونا ویروس: در رابطه با خطر انتقال کرونا ویروس از طریق اثر انگشت اسکنرهای دفاتر اسناد رسمی، از سه پیشنهاد مطروحه (یعنی لغو اخذ اثر انگشت و اخذ امضاء بجای اثر انگشت از متقاضیان تنظیم...

بیماری کرونا و اثر انگشت

رابطه کرونا و اثر انگشت در دفاتر اسناد رسمی بیماری کرونا و اثر انگشت در دفاتر اسناد رسمی از زمانی که بیماری کرونا در کشور شناسایی شده است، بسیاری از مراکزی که با دستگاههای اثر انگشت سروکار داشته اند، توصیه کرده اند که از این...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن