اجاره آپارتمان در رشت

آیا سند عادی بین موجر و مستاجر اعتبار قانونی دارد؟

آیا سند عادی بین موجر و مستاجر اعتبار قانونی دارد؟ سند عادی بین موجر و مستاجر: رویه قضائی معتقد است که اگر موجر و مستاجر با سند عادی قرارداد اجاره نوشتند، اولا سند عادی آنها طبق قانون موجر و مستاجر معتبر است و قانون ثبت که سند...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن