اجاره بها امسال

افزایش اجاره بهای سال جدید

اجاره بهای سال جدید اجاره بهای سال جدید نسبت به پارسال حدود 48 درصد رشد داشته است. مرکز آمار ایران اعلام کرد : میزان اجاره بهای شهر تهران در زمستان 98 نسبت به پاییز 14.9 درصد افزایش یافت در حالیکه تعداد معاملات 50.4 درصد کم شده...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن