اجاره سالن

فسخ قرارداد اجاره تالارها و سالنها

فسخ قرارداد های اجاره تالارها و سالنها فسخ قرارداد های اجاره تالارهاوسالن ها بدلیل وجود قوه قاهره، بدون پرداخت خسارت و اجاره بها است. در خبرهای امروز 6 اسفند 98 آمده است که مراجع قانونی به تالارهای پذیرائی و سالن های اجاره ای...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن