اجاره

فسخ قرارداد اجاره تالارها و سالنها

فسخ قرارداد های اجاره تالارها و سالنها فسخ قرارداد های اجاره تالارهاوسالن ها بدلیل وجود قوه قاهره، بدون پرداخت خسارت و اجاره بها است. در خبرهای امروز 6 اسفند 98 آمده است که مراجع قانونی به تالارهای پذیرائی و سالن های اجاره ای...

موجر و مستاجر

موجر و مستاجر مستاجر حق ندارد موقع تخلیه ملک، مبلغی بیش از آنچه به موجر بعنوان قرض داده است را مسترد کند. چنانچه موجر با اجاره دادن محل کسب مبلغی تحت عنوان قرض الحسنه گرفته باشد که هنگام تخلیه مسترد کند، با فرض اینکه قرارداد...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن