اخذ مالیات

اخذ مالیات از مالکین خانه های لوکس

پیش بینی اخذ مالیات پیش بینی اخذ مالیات از مالکین خانه های لوکس (چه درحال استفاده و چه خالی) اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 99 مصوب کردند واحدهای مسکونی که قیمت آنها بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان است، یک هزارم قیمت آنها بعنوان مالیات...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن