ارتقا فرهنگ آپارتمان نشینی

تلاش شهرداری جهت ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی

تلاش شهرداری و فرهنگ آپارتمان نشینی ارتقا فرهنگ آپارتمان نشینی : 🔹 با توجه به سکونت بخش عمده شهروندان تهرانی در آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی و در راستای مأموریت‌های آموزش و ارتقای مشارکت های شهروندی و تحقق شعار «تهران؛...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن