استعلام چک

استعلام اصالت چک، قبل از امضای قرارداد

استعلام اصالت چک قرارداد استعلام اصالت چک قرارداد : قبل از امضای قرارداد ، از اصالت چک طرف مقابل و سابقه او مطلع شوید یک شماره منحصر به فرد بر روی هر برگ چک های جدید درج میشود که دریافت کننده چک میتواند این رقم را به سامانه...

اطلاع از وضعیت حساب طرف معامله

اطلاع از وضعیت حساب طرف معامله این نگرانی به خصوص زمانی که با صادر کننده چک ارتباط مالی و تجاری قبلی نداشته باشند دوچندان می شود و در پی اطلاع از اعتبار صادر کننده چک هستند و نهایتاً زمانی که راهی برای اطلاع از اعتبار او نمی...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن