اسناد رسمی

جایگاه اسناد رسمی و فواید آن

جایگاه اسناد رسمی و فواید آن جایگاه اسناد رسمی و فواید آن : اسناد رسمی به موجب قانون، دارای اعتبار هستند و تا زمانی که اصالت مدارک سجلی یا گواهی تحصیلی مورد خدشه قرار نگرفته باشد، اصل بر صحت آن خواهد بود. در صورت ادعای...

بیماری کرونا و اثر انگشت

رابطه کرونا و اثر انگشت در دفاتر اسناد رسمی بیماری کرونا و اثر انگشت در دفاتر اسناد رسمی از زمانی که بیماری کرونا در کشور شناسایی شده است، بسیاری از مراکزی که با دستگاههای اثر انگشت سروکار داشته اند، توصیه کرده اند که از این...

افزایش حق ثبت اسناد رسمی

افزایش حق ثبت اسناد رسمی افزایش حق ثبت اسناد رسمی : طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال 99، مبلغ حق الثبت جهت تنظیم اسناد رسمی به میزان دو برابر افزایش یافت و از نیم درصد به یک درصد تغییر کرد. بنابراین کسانی که در سال 1399 سند رسمی...

فروش مجوز دفاتر رسمی

قیمت فروش مجوز دفاتر رسمی رئیس مرکز ملی مطالعات و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: برخی مجوز‌ها از ۲۰۰ میلیون تومان تا ۷ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شوند، برای مثال در تهران یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان قیمت دارد و اگر...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن