اصالت چک قرارداد

استعلام اصالت چک، قبل از امضای قرارداد

استعلام اصالت چک قرارداد استعلام اصالت چک قرارداد : قبل از امضای قرارداد ، از اصالت چک طرف مقابل و سابقه او مطلع شوید یک شماره منحصر به فرد بر روی هر برگ چک های جدید درج میشود که دریافت کننده چک میتواند این رقم را به سامانه...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن