افراز

افراز چیست و چگونه انجام میشود؟

افراز چیست و چگونه انجام میشود افراز چیست و چگونه انجام میشود : اِفراز در فقه و حقوق ایران عبارت است از تقسیم کردن مال غیرمنقول مشاعی بین دو یا چند نفر شریک. این تقسیم‌بندی براساس سهم هریک از شرکا انجام می‌شود. اِفراز...

افراز چیست و چه فرقی با تفکیک دارد؟

تفاوت افراز با تفکیک  تفاوت افراز با تفکیک: اگر کسب و کار شما در زمینه ملک است و یا به تجارت در املاک علاقه دارید و یا حتی املاک زیادی به شما ارث رسیده است حتما باید با مفاهیمی مانند افراز و تفکیک آشنا باشید. در افراز مال منقول و...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن