الگوی مصرف

تصویربرداری از اسناد پرونده های دادگستری

تصویربرداری از اسناد پرونده های دادگستری : درخبرها آمده است که روسای برخی دادگستری های کشور، با ورود اسکنر به ساختمان دادگستری توسط کارشناسان و وکلا جهت اسکن مدارک پرونده ها موافقت کرده اند. اگرچه خبر مزبور درحد خود ،...

ذخیره آب باران

بهترین روش ذخیره آب باران در خانه

ملک مانا بلاگ/ آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چگونه میتوان آب باران را ذخیره کرد و به واسطه آن بیشترین صرفه جویی را در مصرف آب لوله کشی داشت؟ اما چرا باید مصرف آب را کاهش دهیم و ساده ترین راهکارها برای ذخیره آب در خانه...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن