انبوه سازان

هزینه ساخت هر مترمربع مسکن ملی

هزینه ساخت هر مترمربع مسکن ملی هزینه ساخت مسکن ملی : دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور اظهار داشت: پورحاجت ادامه داد: در حال حاضر طبق اخرین محاسبات قیمت تمام شده برای مسکن ملی برای سازندگان و تولیدکنندگان بیش از 4 میلیون...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن