انتقال مالکیت

سرقفلی چیست ؟ آیا قابل انتقال است؟

سرقفلی چیست : سرقفلی چیست ؟ سرقفلی آن یعنی حق کسب و پیشه را به دیگری با مبلغی خاص و شرایطی خاص واگذار می کند، که بر اساس این نوع از قراردادها مستاجر فقط حق کسب و پیشه داشته، و در واقع مالکیتی در اعیان و زمین ندارد و می تواند...

انتقال ملک به عنوان مهریه

انتقال ملک به عنوان مهریه  در صورتی که مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد، زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج می‌تواند به دفتر ازدواج و یا دایره اجرای ثبت مستقر در اداره ثبت محل وقوع ازدواج مراجعه و در فرم خاصی که...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن