انواع سند

اهمیت رویت بنچاق سند

اهمیت رویت بنچاق سند بنچاق سند: قبل از خرید هر زمینی حتما حتما بنچاق سند را رویت کنید! چون داخل بنچاق مواردی درج شده که داخل خود سند هم موجود نیست. ملک مانا حامی سرمایه شما.     برای ویدئو های مشاوره حقوقی بیشتر...

رونق و ترویج اسناد رسمی

رونق و ترویج اسناد رسمی رونق و ترویج اسناد رسمی :آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه روز دوم بهمن ماه سال جاری در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری استان سمنان با اشاره به ضرورت رسمی شدن تمامی اسناد در کشور گفت: ما باید به سمتی پیش...

انواع سند مالکیت

انواع سند مالکیت انواع سند مالکیت : سند ملکی مشاع سند مشاع یکی از انواع سند رسمی در ایران است. واژه‌ی مشاع در اصل به معنای شریک بودن است و برای سند زمانی استفاده می‌شود که یک ملک، چند مالک داشته باشد. یا در تعریفی دیگر سند...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن