اوقاف

خرید و فروش املاک اوقافی

املاک اوقافی املاک اوقافی قابل خرید و فروش نیستند، و انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال ملک موقوفی به شخص دیگری شود، از لحاظ قانونی امکان پذیر نیست. اما برخی شرایط وجود دارد که بر اساس آن، از لحاظ قوانین املاک اوقافی...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن