باررسی بازار ملک سال جدید

پیش بینی بازار مسکن در سال ۱۴۰۰

پیش بینی بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ پیش بینی بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ : سال ۹۹ سال عجیب و پر از حادثه ای برای بازار مسکن کشور بود. تاثیر بازارهای موازی همچون بورس و دلار و طلا از یک سو، افزایش سهمگین نقدینگی از سوی دیگر و اتفاقات سیاست...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن