بازدید آنلاین ملک

بازدید آنلاین از ملک ، جایگزین بازدید حضوری

بازدید آنلاین از ملک: جایگزین بازدید حضوری همه‌گیری کرونا در کشور، باعث شده است بسیاری از مالکان یا خریداران و مستأجران، تمایلی به بازدید حضوری از ملک نداشته باشند و این یکی از دلایل کمتر شدن معامله‌ها در ماه‌های اخیر شده...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن