بانک مرکزی

جان تازه قولنامه های معاملات املاک

جان تازه قولنامه های معاملات املاک  قولنامه های معاملات املاک (مبایعه نامه های عادی) با بخشنامه بانک مرکزی جانی تازه خواهند گرفت. بانک مرکزی که دیماه 98 طی بخشنامه‌ای انتقال غیرحضوری درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) بیش از یک...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن