بهداشت فردی

راهکار های ضدعفونی کردن خانه

راهکار های ضدعفونی کردن خانه درب و پنجره ها را باز کنید :یکی از راه های تولید و تکثیر انواع ویروس و میکروب در فضاهای بسته، عدم جریان هوای پاک و تمیز است. تکرار تنفس افراد بیمار شدت عملکرد باکتری‌ها را بیشتر کرده و موجب...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن