بیع نامه

مبایعه نامه و قولنامه چه تفاوتی باهم دارند؟

ملک مانا بلاگ/ آیا تا به حال به فرق مبایعه نامه و قولنامه دقت کرده اید؟ این دو واژه شاید در ظاهر شباهت هایی کلی به هم داشته باشند اما تفاوت هایی دارند که در صورت عدم توجه به آنها با مشکلات بسیاری مواجه خواهید شد. در ادامه برای...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن