تاثیر کرونا بر قیمت مسکن

تاثیر ویروس کرونا بر بازار مسکن

تاثیر ویروس کرونا بر بازار مسکن تاثیر ویروس کرونا بر بازار مسکن : با وجود آنکه معاملات مسکن شهر تهران در یک ماه اخیر 20 درصد بالا رفته ، در چهار روز اخیر همزمان با احتمال شیوع کرونا ویروس از حجم مراجعات حضوری برای بازدید واحد...

کرونا به سمت بازار مسکن میرود ؟!

کرونا به سمت بازار مسکن میرود کرونا به سمت بازار مسکن میرود :  امروز یکی از مهمترین معضلات دولت ها در سراسرکشور است. این ویروس سامسونگ را به تعطیلی کشاند و اقتصاد چین را با مشکل مواجه کرد. امروز ایرلاین ها نیز در ایران و...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن