تخلیه خانه

تخلیه مستاجر بدون عودت پول پیش

تخلیه مستاجر بدون عودت پول پیش نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه راجع به تخلیه مستاجر بدون عودت پول پیش 🔹شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰_۷/۹۸/۱۱۳۱ ✳️ استعلام: چنانچه منزل‌مسکونی که جزء مستثنیات‌دین مالک است در...

تخلیه ملک در ایام کرونا

تخلیه ملک در ایام کرونا تخلیه ملک در ایام کرونا : در ایام کرونا هم موجر میتواند در مواردی درخواست تخلیه مستاجر را بنماید رییس شورای حل اختلاف تهران با اشاره به مصوبه ستاد کرونا درباره تمدید قراردادهای اجاره مسکن و...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن