تخلیه در ایام کرونا

تخلیه ملک در ایام کرونا

تخلیه ملک در ایام کرونا تخلیه ملک در ایام کرونا : در ایام کرونا هم موجر میتواند در مواردی درخواست تخلیه مستاجر را بنماید رییس شورای حل اختلاف تهران با اشاره به مصوبه ستاد کرونا درباره تمدید قراردادهای اجاره مسکن و...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن