تخلیه مسکن

تخلیه مستاجر بدون عودت پول پیش

تخلیه مستاجر بدون عودت پول پیش نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه راجع به تخلیه مستاجر بدون عودت پول پیش 🔹شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰_۷/۹۸/۱۱۳۱ ✳️ استعلام: چنانچه منزل‌مسکونی که جزء مستثنیات‌دین مالک است در...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن