تعویق چک های برگشتی

توقف صدور گواهی برگشت چک‌ها برای حمایت از مشاغل

توقف صدور گواهی برگشت چک‌ها توقف صدور گواهی برگشت چک‌ها : در برخی استانها ، بانکها اجازه صدور گواهی برگشتی برای چکهایی که پاس نمی شوند را ندارند طبق مصوبه ستاد کرونا در برخی استانها، در جهت حمایت از صاحبان کسب و...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن