تغییر واحد پول ایران

واحد پول ایران تومان میشود

تغییر واحد پول ایران : نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه جزئیات لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را تصویب کردند. براین اساس ماده یک قانون پولی و بانکی کشور مصوبه ۱۸ /۴/ ۱۳۵۱ و بندهای آن با اصلاحات...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن